“Keep your face to the sun and you will never see the shadows.”
Helen Keller
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
ตอบ 18
ตอนที่ 1
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
 
 
ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้เอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 11 นาที
 
 
facebookfanpage