จำนวนจริง ม.4

จำนวนจริง ม.4


ภาพรวมบทเรียนการเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ

ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^
ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

 

พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
การแก้สมการ

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
การแก้อสมการ

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ทฤษฎีเศษเหลือ

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ข้อสอบแข่งขันอื่นๆที่น่าสนใจ + VDO เฉลย

view vdo

 

view vdo