แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6

แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6


ภาพรวมบทเรียน


การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^
ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


 

พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
ลิมิตและความต่อเนื่อง

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

20-25

view vdo

 

5-10

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
อนุพันธ์และปฏิกริยานุพันธ์

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

21-25

view vdo

 

22-25

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ข้อสอบแข่งขันอื่นๆที่น่าสนใจ + VDO เฉลย

view vdo