“Lead from the back — and let others believe they are in front.”
Nelson Mandela

logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
ตอบ ข้อ 4
ตอนที่ 1
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 8 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage