“I will hate the man you choose because he isn't me,
and love him if he makes you smile.”

Robert Jordan, The Eye of the World
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
4-25
ตอบ ข้อ 4
ตอนที่ 1
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 3 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 3
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 3 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 7 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 4
click ที่ปุ่ม play
 
 
ถ้าน้องจะถามในตอนที่4 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้บวกเพิ่มอีก 11 นาที
 
 
facebookfanpage