“Only in the darkness can you see the stars.”
Martin Luther King Jr.
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
19-25
ตอบ ข้อ 2
ตอนที่ 1
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 10 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage