“Give a man a fish and you feed him for a day.
Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime.”

Lao Tzu
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
15-25
ตอบ ข้อ 4
ตอนที่ 1
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 6 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 3
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 3 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 10 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 4
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 4 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 13 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage