Whatever good things we build end up building us.
Jim Rohn
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
14-25
ตอบ ข้อ 1
ตอนที่ 1
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 4 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 3
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 3 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 6 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 4
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 4 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 13 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage