“In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths.”
Drew Barrymore
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
13-25
ตอบ ข้อ 3
ตอนที่ 1
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 4 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 3
ถ้าน้องไม่เห็น VDO คลิ๊ก Link นี้นะครับ
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 3 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 7 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage