“If someone betrays you once, it’s their fault;
if they betray you twice, it’s your fault.”

Eleanor Roosevelt
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
ตอบ 2.33
ตอนที่ 1
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 3 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
facebookfanpage