ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์ ม.4

ภาพรวมบทเรียน

การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป

 

พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
การหาค่าความจริงและประพจน์ที่สมมูลกัน

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ตัวบ่งปริมาณ

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

2-25

view vdo

 

3-25

view vdo

 

view vdo

 

view vdo