เว็บติวออนไลน์                  
เมทริกซ์ ม.4 เทอมปลาย สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
น้องๆครับ คนที่จะสามารถทำข้อสอบยากระดับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น ไม่ใช่คนที่มีเทคนิคพิสดารหรือสูตรพิเศษอะไร แต่คือคนที่มีความเข้าใจจริงในรายละเอียดทุกส่วน ดังนั้น VDO การสอนเฉลยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยข้างล่างนี้ จึงเป็น VDO เฉลยที่ใส่ใจอย่างมากกับความเข้าใจจริงในรายละเอียดทุกส่วน น้องพยายามเก็บให้ได้ทุกเม็ด เข้าใจให้ได้ทุกจุดนะครับ (เพราะถ้าแม้มีส่วนเล็กน้อยที่ไม่ได้ ข้อนั้นก็จะไม่ได้คะแนนเลย มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ เฟืองตัวเล็กๆตัวนึงถ้าไม่มี เครื่องยนต์ก็จะทำงานไม่ได้เลย) และนี้คือหัวใจที่ทำให้สามารถทำข้อสอบยากระดับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับ ^___^
สรุปเนื้อหาสำคัญ
 


ภาพรวมบทเรียน


การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

 

 
โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย + VDO เฉลย
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

6-25

view vdo

 

4-10

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ข้อสอบแข่งขันอื่นๆที่น่าสนใจ + VDO เฉลย

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo