เว็บติวออนไลน์                   
เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม ม.5 เทอมต้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
น้องๆครับ คนที่จะสามารถทำข้อสอบยากระดับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น ไม่ใช่คนที่มีเทคนิคพิสดารหรือสูตรพิเศษอะไร แต่คือคนที่มีความเข้าใจจริงในรายละเอียดทุกส่วน ดังนั้น VDO การสอนเฉลยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยข้างล่างนี้ จึงเป็น VDO เฉลยที่ใส่ใจอย่างมากกับความเข้าใจจริงในรายละเอียดทุกส่วน น้องพยายามเก็บให้ได้ทุกเม็ด เข้าใจให้ได้ทุกจุดนะครับ (เพราะถ้าแม้มีส่วนเล็กน้อยที่ไม่ได้ ข้อนั้นก็จะไม่ได้คะแนนเลย มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ เฟืองตัวเล็กๆตัวนึงถ้าไม่มี เครื่องยนต์ก็จะทำงานไม่ได้เลย) และนี้คือหัวใจที่ทำให้สามารถทำข้อสอบยากระดับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับ ^___^
สรุปเนื้อหาสำคัญ
 


ภาพรวมบทเรียนการเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับขึ้นไป ^ขึ้นไป ^ขึ้นไป ^

 

 
โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย + VDO เฉลย
เอกซ์โพเนนเชียล / ลอการิทึม
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
เอกซ์โพเนนเชียล

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ลอการิทึม ขึ้นไป ^

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

9-25

view vdo

 

3-10

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
ข้อสอบแข่งขันอื่นๆที่น่าสนใจ + VDO เฉลย

view vdo

 

view vdo