“The journey of a thousand miles begins with a single step.”
Lao Tzu
logoกลับหน้าแรก                    
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อ
 
8-25
ตอบ ข้อ 1
ตอนที่ 1
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
 
ต่อตอนที่ 2
click ที่ปุ่ม play
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์


ถ้าน้องจะถามในตอนที่ 2 ให้น้องเอาเวลาตรงนี้ บวกเพิ่มอีก 6 นาที
ข้างบนนี้ จำ!!! ให้มั่นเลยน้อง ^^V
facebookfanpage